Pages Navigation Menu

9. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

28. 2. – 4. 3. 2022 – 9. týždeň

3.3.2022


Stretnutie so zástupcom spoločnosti Inobat
Uskutočnilo sa on-line stretnutie so zástupcom Inobat pánom Otom Pisoňom. Spoločnosť Inobat je momentálne partnerom v projekte EIT InnoEnergy, orientovanom na vzdelávanie v oblasti výroby a spracovania batérií. Spoločnosť EIT InnoEnergy nás oslovila, či by sme nemali byť záujem byť partnerom tohto projektu a pán Pisoň nás informoval, aký je momentálne stav v príprave projektu, aká je účasť Inobatu v tomto projekte a zároveň nás informoval o ostatných slovenských partneroch projektu.

4.3.2022


Telekonferencia so zástupkyňou EIT Inno Ennergy
Uskutočnila sa telekonferencia so zástupkyňou EIT InnoEnnergy. Informovala nás o projekte podporovanom z úrovne Európskej komisie, ktorý je zameraný na vzdelávanie pracovníkov, či už v praxi alebo na prípravu nových študijných programov pre tretí a štvrtý stupeň vysokoškolského vzdelávania, zameraných na pre priemysel výroby a spracovania batérií.

X